O Firmie

Nasza firma funkcjonuje na rynku od 1987 roku. Od 1992 jako kontynuator zlikwidowanego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Meblarstwa (OBRoM), który już w latach siedemdziesiątych prowadził działalność w zakresie badań i atestacji mebli. Od roku 2000 Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego (Remodex) specjalizuje się w działalności badawczej na rzecz branży meblarskiej.

Naszym celem jest współpraca z producentami mebli oraz ich partnerami handlowymi dla realizacja kompleksowych badań potwierdzających jakość i bezpieczeństwo oferowanych wyrobów meblarskich a także zapewnienie wszelkich aktualnych informacji w tym zakresie.

Gwarantem solidności realizowanych przez naszą firmę prac badawczych jest długoletni staż naszych pracowników oraz ukończone szkolenia specjalistyczne prowadzone między innymi przez: Polski Komitet Normalizacji, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Polskie Centrum Akredytacji.

Obecnie wdrażamy System Zarządzania Jakością w Laboratorium zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Przedsiębiorstwo Usługowo Remontowe REMODEX, Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego Sp z o. o.   z dniem 21 grudnia 2009 r. został członkiem Komitetu Technicznego nr 100 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN). Komitet Techniczny nr 100 ds. wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych zajmuje się opracowaniem norm krajowych z niżej podanego zakresu: Metody badań, terminologia, klasyfikacja i wymagania dla mebli oraz tarcicy, półfabrykatów, materiałów podłogowych, fornirów, zrębków, produktów destylacji i ekstrakcji żywicy, produktów chemicznego przerobu drewna, płyt
pilśniowych, wiórowych, paździerzowych, lignofolu i oklein sztucznych.Komitet Techniczny realizuje cele wymienione w art. 3 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z późn. zm.) poprzez opracowywanie norm i innych dokumentów normalizacyjnych w przyporządkowanym zakresie tematycznym, między innymi poprzez udział jego przedstawicieli w pracach międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych.Szczegółowe informacje z zakresu prac Komitetu Technicznego nr 100 znaleźć można na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Powołanie na członka Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego