Polityka jakości

Wykorzystując długoletnie doświadczenie w obszarze badań mebli gwarantujemy usługi w pełni spełniające potrzeby i wymagania swoich klientów. Jako laboratorium badawcze deklarujemy bezstronność, obiektywizm i etykę naszych usług. Zasady gwarantujące bezstronność i niezależność zostały określone w Polityce Jakości naszej jednostki.

POLITYKA JAKOŚCI