Meble dziecięce

Pokój dziecięcy

Dzieci, zwłaszcza dzieci młodsze, czyli w wieku niemowlęcym i po niemowlęcym są grupą użytkowników, mebli, która powinna być szczególnie chroniona. Meble dla dzieci są więc grupą mebli, które są szczególnie kontrolowane przesz Państwową Inspekcję Handlową.

Ze względu na swoje przeznaczenie wymagają przeprowadzenia szczegółowych badań, które dokładnie weryfikują zgodność produkcji względem wymagań norm dla tego typu mebli. Wykonujemy m.in. badania wytrzymałości i trwałości, oceniamy spełnienie wymagań wymiarowych w celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z użytkowania produktów przez nieświadome zagrożenia dzieci.

Meble użytkowane przez dzieci starsze, nie posiadają sprecyzowanych oddzielnych wymagań określonych przez normy dla nich przeznaczone, odnoszą się do nich normy przeznaczone ogólnie dla mebli mieszkaniowych.

Pozostałe meble mieszkaniowe w domu, w którym są dzieci, powinny posiadać dodatkowe zabezpieczenia, jak np. blokady otwarcia szuflad w komodach, czy też powinny być przymocowane do ściany.

 

Jakie wymagania muszą spełniać meble dziecięce?

Wymagania, jakie muszą spełniać meble dziecięce, różnią się w zależności od ich przeznaczenia i wieku korzystającego z nich dziecka. Oprócz ogólnych wymagań bezpieczeństwa, jak brak ostrych krawędzi i zadziorów oraz wytrzymałości i trwałości konstrukcji bardzo istotna jest wielkość otworów i szczelin, tak aby nie mogło dojść do uwięźnięcia żadnej części ciała, takiej jak palec, kończyna, czy też głowa i szyja. Wysokość dna łóżeczka powinna być taka, aby uniemożliwić wypadnięcie dziecka. Nie powinno być także żadnych miejsc, o które mogłyby zahaczyć się elementy ubioru dziecka.

Niezbędnym elementem, który obowiązkowo musi być dołączony do mebli dla dzieci, jest instrukcja użytkowania, która zawiera ostrzeżenia dotyczące właściwego usytuowania mebla wobec innego wyposażenia pomieszczenia oraz zasady bezpiecznego użytkowania mebla.

W przypadku przeznaczenia mebli dla starszych dzieci powinny spełniać ogólne wymagania, jak meble dla dorosłych np. szuflady w szafach i komodach powinny być wyposażone w mechanizmy zabezpieczające przed wypadnięciem szuflady. Meble otwierane przez uchylenie wieka powinny zawierać zabezpieczenia przed samoistnym opadnięciem.

Meble przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym powinny zapewniać komfort podczas użytkowania i pozytywnie wpływać na postawę ciała.